İRFAN ÇALIŞAN

DENETÇİ

Vakfımız Mütevelli Heyetinin 9 Nisan 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar ile Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.