MEHMET OKAN ATEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayıştay Başkanlığında 2008-2010 yılları arasında Denetçi Yardımcılığı yaptı. 2010-2011 yılları arasında Üniversite Denetim Ekibinde yer alan Ateş; Yıldız Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi hesap iş ve işlemlerinin denetiminde görev aldı. 2011 yılından sonra ise Hazine Müsteşarlığı Denetim Ekibinde bulunarak; Hazine Alacaklarının Denetimi, Tek Hazine Hesabı(Kamu Haznedarlığı) Nakit Yönetiminin Denetimi, Koşullu Yükümlülüklerin Denetimi (Hazine Garantileri, Borç Üstlenim Taahhütleri), Kapatılan Fonlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Denetimi, Kamu Borç Yönetiminin Denetimini (İç Borçlanma, Dış Borçlanma, Proje Finansmanı, Program Finansmanı) gerçekleştirdi. Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 22.07.2018 tarihli Kararı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Doğum Tarihi ve Yeri : 1984 – Bolu

Eğitim Durumu : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. 2017 yılında da Londra St Giles Dil Okulunda eğitim aldı.

Yabancı Dil : İngilizce

Medeni Hal : Evli