SIK SORULAN SORULAR

1- Tareksav’ın verdiği burslardan kimler faydalanabilir?


Tareksav eğitim bursundan, Türkiye sınırları içerisinde bulunan üniversitelerden herhangi birine kayıtlı olup, T.C. uyruklu, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan tüm lisans öğrencileri faydalanabilmektedir.

2- Burs alabilmek veya bursumun devamı için hangi şartları sağlamam gerekiyor?

Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisiyseniz ve tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmişseniz burs başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ancak burs alan bursiyerimizseniz dönem sonu not ortalamanız 2.5 ve üstü olmasına ragmen (Tıp Fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2.00 ve üstü) en fazla 2(iki) dersten başarısız olmanız halinde bursunuz Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirmeye alınacaktır.

Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

3- Tareksav Bursları karşılıklı mıdır?

Burslar karşılıksız olup, geri talep edilmeyecektir.

4- Ara sınıf olup burs kaydını yenilemek isteyen bursiyerler belgelerini Tareksav’a ne zaman ve nasıl ulaştırabilir?

Bursiyerler öğrenci not durum belgelerini (transkript), öğrenci belgelerini ve disiplin durumunu gösterir onaylı belgelerini her yıl Vakfın yaptığı duyuru ile Tareksav Müdürlüğü’ne elden veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

5-E-devletten ve okul sistemlerinden alınan belgeler kabul edilecek mi?

Onaylı olması halinde kabul edilecektir.

6- Özel kurumlardan burs almak Tareksav bursuma engel teşkil eder mi?

Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almak Tareksav bursunuza engel teşkil eder.

7- Açıköğretim Fakültesi veya uzaktan eğitim öğrencileri Tareksav bursuna başvurabilir mi?

Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencilerine burs verilmemektedir.

8- Özel üniversitelerde okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir mi?

Evet başvuru yapabilirler.

9- Daha önce Tareksav’dan burs almış ve herhangi bir şekilde bursu kesilmiş olan öğrenciler tekrar burs başvurusu yapabilirler mi? 

Başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle bursları kesilen bursiyerler, yeniden başarılı olmaları halinde başvuru yapabilirler.

10- Burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur ve nasıl öğrenebilirim?

Burs başvuru sonuçları en geç her yılın aralık ayı sonuna kadar belli olur, burs almaya hak kazanan bursiyerlere e-posta veya sms yoluyla duyuru yapılır. Aynı zamanda sonuçlar www.tareksav.org.tr adresinde yayınlanır.

11- Burslar hangi dönemler arasında ödenmektedir?

Burslar her yıl Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay boyunca ödenir. Geriye dönük ödemeler toplu olarak yapılır.

12- Eğitim süresi uzayanların bursu devam eder mi? 

Eğitim süresi uzayan bursiyerlerimizin bursu devam ettirilmez. 

13- Kıbrıs’ta ve diğer dış ülkelerde okuyan üniversite öğrencilerine burs veriliyor mu? 

Vakfımızca Türkiye sınırları dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilere burs verilmemektedir. 

14- Yabancı Uyruklu öğrencilere burs veriliyor mu? 

Vakfımızca T.C. uyruklu öğrencilere burs verilmektedir.

15- Staj yaparken SGK kurumuna kayıt yaptırmam Tareksav Bursumu etkiler mi? 

Staj yaparken sigortalı olmanız Tareksav Bursunuzu etkilemez. 

16- Gelir getirici bir işte çalışıyor olmak Tareksav bursuma engel midir?

Evet, Vakfımız maddi durumu olmayan ve gelir getirici bir işte çalışmayan kişilere burs imkanı sağlamaktadır.

17- Tareksav Burslarında yaş sınırlaması var mıdır? 

Tareksav önlisans/lisans/yüksek lisans bursu için 25, doktora öğrencileri için 30 yaşını aşmamış olmak şartı aranmaktadır.

18- 2021-2022 eğitim döneminde kimler burs başvurusu yapabilmektedir?

Tüm lisans öğrencileri bursumuza başvurabilmektedir.

19- Tareksav bursuna başvurabilmek için Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilişkimiz olmalı mı ?

Hayır Türkiyede bulunan üniversitelerde okuyan her öğrenci bursumuza başvurabilmektedir.

20-Eğitim öğretim dönemi için burs miktarı ne kadar olacaktır?

Burs miktarları her dönem Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

21- Birden fazla kardeş aynı anda Tareksavdan burs alabilir mi?

Hayır, kardeşlerden sadece birine burs verilir.

22- Öğrenci ikameti olarak kira seçildiği takdirde kontratta adımın bulunma zorunluluğu var mı?

Evet, başvuran öğrenci ikametini kira olarak seçtiği takdirde kontratta kiracı kısmında mutlaka adının yer alması gerekmektedir.

23-Başvuru formunda baba TC kimlik numarası kısmını doldurmak zorunlu mu?

Evet, baba TC Kimlik No kısmı doldurulmalıdır.

24-Vesikalık fotoğraf yüklemek zorunda mıyız?

Evet, başvuru sırasında vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.