MİSYONUMUZ

Misyonumuz

Kuruluş çalışmaları bir süredir devam eden Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (kısa adı TAREKSAV) Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/285 sayılı Kararı ile kurularak 19 Ekim 2009 tarihinde Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 2009/36 sayı ile sicile tescil edilerek kuruldu.

Vakıf Senedine göre vakfın amacı “her düzeyde eğitim, öğretim, kültür ve sağlık konularında, kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler yaparak, genç nesillerin; cumhuriyet, demokrasi, lâiklik ve temel insan hakları başta olmak üzere, çağdaş medeniyetin ortak ve evrensel değerlerini, bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş; bilgili, kültürlü ve çağdaş teknolojiye hâkim; bilgi ve teknoloji üretebilen ve bunları ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen; özgüvene, yüksek iş ahlâkına ve iş disiplinine sahip; üretici, yaratıcı, girişimci ve insiyatif sahibi; uluslararası düzeyde rekabete ve çağla baş etmeye hazır; insan ve doğa sevgisi ve yaşama sevinciyle dolu ve dolayısıyla, ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı bireyler olarak yetişmesine; ayrıca, yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak, her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, daha sağlıklı, üretici ve yaratıcı hale gelmesine çalışmak, hizmet etmek, katkıda bulunmak ve bunun için her seviye, derece ve nitelikte, anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve meslek yüksek okulu, üniversite, lisansüstü eğitim kurumları, kültür ve spor tesisleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve sağlık kuruluşları kurmak ve işletmek” olarak tanımlandı.