TAREKSAV

TAREKSAV - KVKK

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Vakfımız her düzeyde eğitim, öğretim, kültür ve sağlık konularında kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde genç nesillere Vakıf Senedinde yazılı esaslar dahilinde yardım sağlamak amacıyla, Türk Medeni Kanun hükümlerine göre kar amacı gütmeyen Vakıf şeklinde kurulmuş olup,  2009 yılından beri Vakıf Senedinde yazılı faaliyetleri sürdürmektedir.

 Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu (KVK Kanunu) ‘na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri sorumlusu olarak Vakfımız tarafından burs ve eğitim yardımı alan öğrenciler dahil kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz;

 • Vakfımız tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,
 • Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 • Vakfımız iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • Vakfımız performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması,
 • Vakfımız İnsan Kaynakları politikalarını yürütebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeni ile Vakfımızda kamera görüntülerimizin kaydedilmesi

Süreçlerinde Vakfımız hizmetlerinde faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Vakfımız tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanunu 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları iş ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, 3.Kişiler ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Vakfımız tarafından sunulan hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, hizmetlerin geliştirilebilmesi, ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11.Maddesi gereğince;

 • Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte ekte bulunan başvuru formunun doldurularak Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nın adresi olan Kazakistan Caddesi No:136/15 Emek/Çankaya/Ankara 06510 adresine yazılı olarak göndermeniz halinde,  en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup KVK Kanununun 13.maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

İletişim

Adres:Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi (4.Cadde) No: 136/15 4.Kat
Emek - Çankaya / Ankara  06510

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Telefon: 0 312 215 83 32
GSM    : 0 549 308 67 60
Faks: 0 312 215 83 33