TAREKSAV

TAREKSAV - Tareksav aday bursiyer listeleri

Tareksav aday bursiyer listeleri

TAREKSAV VAKFI

Vakfımızca 2018 / 2019 Öğrenim Döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 25  Eylül – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Buna göre;

1. Daha önce web sitemizdeki Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; "adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları" istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler bilgisayar ortamında puanlamaya tabi tutulmuş ve bu puanlamaya göre bir sıralama yapılmıştır.

2. Bilgisayar ortamında yapılan raporlama sonucu oluşan puan ve sıralamaya göre ilk 736 kişilik liste, "Aday Liste" olarak internet sitemizde ilan edilmesine rağmen yapılan incelemeler sonucunda yeterli sayıda adaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle ikinci “2. Bursiyer aday listesi” yayınlanmıştır. Liste puanlama sıralamasına göre değil alfabetik sıraya göre yayınlanmıştır.

3- Vakfımızın 2018-2019 dönemi burs kontenjanı 245 kişidir. İhtiyaç duyulması halinde yeni bir aday bursiyer listesi yayınlanacaktır. Bu nedenle listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Burs adaylarının asıl puanları burs başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler ile bu bilgilere ait belgelerin karşılaştırılması neticesinde belirlenecektir. Gerek görüldüğü taktirde adaylardan ek belge istenebileceği gibi adaylar mülakata davet edilecektir. Yanlış beyan veya eksik belge gönderilmesi durumunda, ilgili adayın puanlama sırası değişecektir.

4. Ayrıca Burs başvuru duyurusunda belirtilen Burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.

5. İsmi aday listesinde yer alan adayların aşağıdaki belgeleri;

a) "Gerekli Evrakların Listesi" ndeki istenen belgeleri (onaylı asılları),
b) Eğitim Bursu Başvuru Formunu doldurulmuş çıktısını (imzalı ve fotoğraflı),
dosya halinde (belgeler sıraya konularak telli renkli plastik dosyaya konulmuş olarak) en geç 30.11.2018 tarihi CUMA günü Saat 18:00' e kadar Vakfımızın Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kazakistan Cad. No:136 Kat:4 Daire: 15 Emek – Çankaya / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya kargo/posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

6. Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik belge teslim eden onaylı ve aslı istenen belgeleri onaysız ve fotokopisini gönderen adaylar elenecektir.

7. Adayların göndereceği belgeler üzerinden, bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adayların isimleri Vakfımız Web sitesinde "ASIL LİSTE" olarak duyurulacaktır. “Asıl Listede” adı yer alan adaylar Burs almaya hak kazanacaklardır.

8. Aday listede yapılan inceleme neticesinde kontenjanın dolmaması durumunda yeni aday listeleri açıklanacaktır.  Aday listede isimleri olmayan öğrenciler, Burs kontenjanı dolana kadar, daha sonra yayınlanacak olan Aday listelerini Vakfımız web sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz.

TAREKSAV                
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

 

1 Aday Bursiyer Listesi İçin Tıklayınız

2 Aday Bursiyer Listesi İçin Tıklayınız

 

İndirilmesi gereken gerekli dökümanlar;

 

GEREKLİ EVRAKLAR 

1

Başvuru Formu Çıktısı

Başvuru esnasında alınan belge

2

Kimlik Fotokopisi

2 Adet

3

1 Adet Fotoğraf

Başvuru Formuna Yapıştırılacak

4

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

e-devlet şifresi ile ya da herhangi bir Nüfus Müdürlüğünden- onaylı

5

Öğrenci Belgesi

e-devlet şifresi ile ya da Öğrenci İşlerinden - onaylı

6

Transkript

Ara sınıflar için, onaylı

7

Disiplin Cezası Almadığına dair belge

Transkript ya da Öğrenci Belgesinde yer alıyorsa yeterlidir, yer almıyorsa Öğrenci işlerinden ayrıca onaylı bir belge alınacaktır.

8

Hazırlık notu gösterir belge

Hazırlık sınıfını yeni bitiren öğrenciler için, Onaylı

9

Ösym sonuç belgesi 

Yerleştiğiniz puan türündeki başarı sıralamanızı gösterir belge      (Üniversiteye yeni başlayanlar için)

10

Engelli Raporu

 Kendisi ve ailede engelli birey varsa onaylı doktor raporu fotokopisi

11

Kardeş Öğrenci Belgesi

Okuyan kardeşlerin her biri için, e-devlet şifresi ile ya da  okuldan onaylı öğrenci belgesi

12

Anne/Baba/öğrenci İşsizlik belgesi

e-devlet şifresi ile ya da SGK' dan Sigortalılık Tescil Kaydı Belgesi

13

Anne/ Baba Gelir Belgesi

Ailede Çalışan Bireylere ait maaş Bordrosu - çalışılan kurumdan onaylı

14

Anne/ Baba Emekli Maaşı

SGK dan emekli maaşlarını gösteren onaylı belge

15

Anne/ Baba Serbest Meslek

İlgili Meslek odasından Serbest Meslek Gelirini gösterir belge- onaylı

16

Anne/ Baba Boşanmış ise

Mahkeme Kararı Fotokopisi

17

Nafaka/Ölüm/Engelli aylığı

Aylığın cinsinin ve miktarını gösterir ilgili makam onaylı belge (SGK, vb.)

18

Tarımsal Gelir Gösterir Belge

Tarım İlçe Müd. Ya da Ziraat odalarından, Çiftçinin yıllık gelirini net olarak gösterir belge (Tarımsal Gelir Raporu vb.)

19

Kira Kontratı Fotokopisi

İkameti kira olanlar için (Aile ve öğrenci ikameti için ayrı ayrı) (Öğrenci ikameti ise öğrencinin isminin kontratta yer alması zorunludur)

20

Yurt Belgesi

Yurtta kalan öğrenciler için, Yurt Müdürlüğünden onaylı

21

Lojmanda kalındığına dair belge

Aile ikameti Lojman olanlar için İlgili Kurum onaylı yazı

22

Anne/ Baba Tarım Kredi Koop. Personeli ise

Personel olduğuna dair İlgili TKK Merkez Birliği, Bölge Birliği ya da Kooperatiften ve İştirakler/Vakıf Müdürlüğü’nden alınacak onaylı yazı

23

Anne/ Baba Tarım Kredi Koop. Emeklisi ise

Emekli olduğuna dair İlgili TKK Merkez Birliği, Bölge Birliği ya da Kooperatiften ve İştirakler/Vakıf Müdürlüğü’nden alınacak onaylı yazı

24

Anne/ Baba Tarım Kredi Koop. Ortağı/ Üyesi ise

Aktif Ortak/Üye ise İlgili Kooperatiften alınacak Ortak Kredi Kartı Dökümü ve Aktif ortak olduğunu belirten üst yazı
Pasif Ortak/Üye ise İlgili Kooperatiften alınacak Pasif ortak olduğunu belirten üst yazı

25

Baba/kardeş/eş Şehit-gazi ise

İlgili Makamdan alınmış onaylı belge

26

Sabıka Kaydı

e-devlet şifresi ile ya da Adliyeden alınan onaylı sabıka kaydı

27

Taahhütname Dilekçesi

Taahütname dilekçesi

28

Referans Dilekçesi

Referans dilekçesi

29

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Beyan Formu

Rıza Beyan Formu

İletişim

Adres:Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi (4.Cadde) No: 136/15 4.Kat
Emek - Çankaya / Ankara  06510

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Telefon: 0 312 215 83 32
GSM    : 0 549 308 67 60
Faks: 0 312 215 83 33