HAKKIMIZDA

Vakfın Esas Amacı

Vakfın amacı, her düzeyde eğitim, öğretim, kültür ve sağlık konularında, kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler yaparak, genç nesillerin; cumhuriyet, demokrasi, lâiklik ve temel insan hakları başta olmak üzere, çağdaş medeniyetin ortak ve evrensel değerlerini, bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş; bilgili, kültürlü ve çağdaş teknolojiye hâkim; bilgi ve teknoloji üretebilen ve bunları ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen; özgüvene, yüksek iş ahlâkına ve iş disiplinine sahip; üretici, yaratıcı, girişimci ve insiyatif sahibi; uluslararası düzeyde rekabete ve çağla baş etmeye hazır; insan ve doğa sevgisi ve yaşama sevinciyle dolu ve dolayısıyla, ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı bireyler olarak yetişmesine; ayrıca, yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak, her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, daha sağlıklı, üretici ve yaratıcı hale gelmesine çalışmak, hizmet etmek, katkıda bulunmak ve bunun için her seviye, derece ve nitelikte, anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve meslek yüksek okulu, üniversite, lisansüstü eğitim kurumları, kültür ve spor tesisleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve sağlık kuruluşları kurmak ve işletmektir.

Vakfın Faaliyet Konuları:

Vakıf, amaçlarına ulaşmak için, münhasıran eğitim ve öğretim konularında faaliyette bulunmak üzere, yasalara ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak,

a) Her seviye, derece ve nitelikte, kreş, anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve meslek yüksek okulu, üniversite, lisansüstü eğitim kurumları, kültür ve spor tesisleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve sağlık kuruluşları kurar,işletir veya işlettirebilir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kurduğu her derece ve nitelikteki eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşuna iştirak edebilir veya bunlarla müştereken yenilerini açabilir.

c) Öğrencilere yönelik yurtlar ve sosyal tesisler kurar, işletir veya işlettirebilir.

d) Bilim, teknoloji, kültür alanlarında, eğitim, araştırma ve inceleme yapar veya yaptırır ve bunun için gerekli müesseseleri kurar.

e) Spor, sergi, tiyatro ve kültür merkezleri açar, işletir veya işlettirebilir.

f) Ulusal veya uluslararası düzeyde, konferans, panel, açıkoturum, forum, seminer, sempozyum, brifing ve benzeri toplantılar düzenler; yaz kampları, şenlikler, yarışmalar ve geziler organize eder; sergiler açar veya bunları yapanlara destek verir.

g) Bilim, teknoloji, kültür ve spor alanında çalışmalar yapan kişi ve kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü desteği verir.

h) Tarım kredi Kooperatifleri ile bağlı kuruluş ve işletmelerinde çalışan personel ile emeklilerinin öğrenim gören çocukları ve Tarım kredi kooperatifi ortaklarının öğrenim gören çocuklarına öncelik verilmek üzere, ihtiyaç sahibi yetenekli ve başarılı öğrencilere, burs, kredi ve özendirme ödülleri verir ve açacağı eğitim kurumlarındaki kapasitenin, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek bir oranını bu tür öğrencilere tahsis eder.

i) Türkiye’nin ve Türk Kültürünün yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için gayret gösterir.

j) Amaçları doğrultusunda ve yasaların izin verdiği ölçüde, radyo ve televizyon kurmak hariç, her türlü basılı, görüntülü, sesli ve benzeri yayınları yapar.

k) Ayrıca; amacını gerçekleştirmeye matuf her türlü faaliyeti yapar.

No

ADI

ADRESİ

Internet Adresi

1

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi

Kasap Sok. No:22

Esentepe-İSTANBUL

www.gubretas.com.tr

2

Sakarya Zirai Ürünler Yem Hayvancılık Zirai İlaç Zirai Alet İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Akyazı Yolu Üzeri

Osmanbey Köyü

Akyazı-SAKARYA

 

3

Big-Yem Bigadiç Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Balıkesir Yolu Babaköy Yol Ayrımı

Bigadiç-BALIKESİR

4

Tes Tarım Hayvancılık Gıda Tekstil Otomotiv Taşımacılık Turizm İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Barbaros Bulvarı Kümbet Mevkii

No:71 Kat:3

SİVAS

5

İmece Yem Hayvancılık Teknik Personel İnsan Kaynakları ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şeker Mah. 1. Cad. No:30

Etimesgut-ANKARA

 

6

Trakya (Kırklareli) Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Babaeski Yolu 10.Km.

Kavaklı- KIRKLARELİ

7

Denizli Yem Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Medet Köyü

Tavas-DENİZLİ

8

Altınova Yem Hayvancılık, Gıda, Akaryakıt, İnsan Kaynakları ve Aracılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mollakendi Kasabası Bingöl Yolu Üzeri 15.Km ELAZIĞ

9

Poyraz Gıda, Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Organize Sanayi Bölgesi

KÜTAHYA

10

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi Kazakistan Cad. No:136/4-5-6 Emek-ANKARA

11

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kazakistan Cad. No:136/1 06510

Emek-ANKARA

12

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Cumali Köyü Pk.14

Serik-ANTALYA

13

Bafay Yağ Un Gıda Tarım ve Makinaları Gübre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Nalboğazı Mevkii

Bafra-SAMSUN

14

İmece Prefabrik Yapı Tarım Makinaları Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Şeker Mah. 1.Cad. No:10

Etimesgut-ANKARA

 

15

Tarım Kredi Elit Gıda Hayvancılık Tarım Petrol Ürünleri Depolama ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi